คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 4 อัตรา

 รายละเอียกการสมัครดังไฟล์แนบ  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  8  กันยายน  2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์  053941913

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 4 อัตรา)