คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน โครงการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์

คณะวิทยาศาสตร์  มช.  เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานปฏิบัติงาน  โครงการฯ  สังกัดศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์  รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  17  กรกฎาคม  2560  ในวันเวลาราชการ

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  053943310  คุณพัฒนพงค์  กันเชียง

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน โครงการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวัสดุขั้นสูงสำหรับอิเล็กทรอนิกส์พิมพ์ได้และเซ็นเซอร์)