คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 1 อัตรา

 รายละเอียดการรับสมัครดังไฟล์แนบ

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  เบอร์โทรศัพท์  053943310  ในวันเวลาราชการ





 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 1 อัตรา)