คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) สังกัดศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ 1 อัตรา

 คณะวิทยาศาสตร์  มช.  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน  เงินเดือน  17,060 บาท  จำนวน  1  อัตรา   เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ  คณะวิทยาศาสตร์ฯ  (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  โทรศัพท์  053943310  ในวันเวลาราชการ  หรืออีเมล  phathanaphong@gmail.com

 เอกสาร Download

เอกสาร (รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) สังกัดศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ 1 อัตรา)