คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(วุฒิ ม.3) 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

 คณะวิทยาศาสตร์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่า  ม.3  เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)  ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป  เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการทั่วไปภายในสำนักงาน  เช่น  บริการอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดิ่มในห้องประชุม  การดูแลจัดทำความสะอาด  ความปลอดภัยของทรัพย์สินและสถานที่ราชการ เป็นต้น

ทั้งนี้  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  30  มิถุนายน  2560  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ  หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์  053-94-3310  คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  ในวันเวลาราชการ

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป(วุฒิ ม.3) 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์)