คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือโท สังกัดภาควิชาสถิติ

 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีวุฒิปริญญาเอก  หรือปริญญาโท  เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดภาควิชาสถิติ  จำนวนทั้งสิ้น 3 อัตรา  

ซึ่งขณะนี้ได้รับการบรรจุแล้ว 1 อัตรา  คงค้างอีก  2  อัตรา   (รายละเอียดดังไฟล์แนบ)  โดยจะปิดรับสมัครเมื่อมีการบรรจุครบทั้ง 3 อัตรา  และท่านที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  จะต้องมีผลคะแนนทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างใดอย่างหนึ่ง  ได้แก่  TOEFL / IELTS / CMU-eTEGS  แนบมาด้วย

ทั้งนี้  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นายพัฒนพงค์  กันเชียง  หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะวิทยาศาสตร์  โทรศัพท์  053-943310  ในวันและเวลาราชการ  หรืออีเมล  phathanaphong@gmail.com

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอกหรือโท สังกัดภาควิชาสถิติ)