ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2561
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช้างทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย   

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2561 
ประเภท อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2561 
ประเภท อาจารย์ดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาเคมี
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2561 
ประเภท นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาเคมี
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2561 
ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. นายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2561
ประเภท ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น   

โดยทั้ง 5 ท่าน จะได้เข้ารับโล่รางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 


วันที่ : 09 ม.ค. 2019

ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร รองศาสตราจารย์ ดร.มุกดา ภัทราวราพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร นายพร พรมมหาราช

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว