กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS และ IPAS) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS และ IPAS) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2 )
ทุน พสวท

อ่านประกาศ คลิก

****************************************************************************************

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS และ IPAS)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562
/ สาขาที่เปิดรับ / สาขาที่เปิดใหม่ Environmental Science (นานาชาติ) 
และ DATA Science (วิทยาการข้อมูล) ฯลฯ
(คลิกอ่านรายละเอียดด้านล่าง) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษาฯ โทร. 053 943315-6
www.science.cmu.ac.th/webthai/_contact.php


วันที่ : 11 ต.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว