ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนาเทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น
ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนาเทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น

ห้องปฏิบัติการเป่าแก้ว ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและพัฒนาเทคนิคการเป่าแก้วเบื้องต้น

ผสานองค์ความรู้ด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ เรียนรู้ด้วยเครื่องมืออันทันสมัย ในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.facebook.com/chemglasscmu

สมัคร online ที่: https://goo.gl/opXiqM

ชำระค่าลงทะเบียน:
เลขที่บัญชี 020242716106
ธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อบัญชี ห้องปฏิบัติการเป่าแก้วภาคว
ิชาเคมี ม.ช.

ส่งหลักฐานการโอนเงิน ที่:
https://goo.gl/hFDg8m
หรือทาง inbox Facebook page หรือ glassblowingcmu@gmail.com

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ
กำหนดการ และหนังสืออนุมัติ: https://goo.gl/ZVNBhA


วันที่ : 10 ก.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว