คณบดีคณะวิทยาศาสตร์บริจาคเงินสมทบกองทุนคนรักสุนัข คณะวิทยาศาสตร์ มช.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์บริจาคเงินสมทบกองทุนคนรักสุนัข คณะวิทยาศาสตร์ มช.

          ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ บริจาคเงิน จำนวน 5 พันบาท เพื่อสมทบกองทุนคนรักสุนัข คณะวิทยาศาสตร์ มช. เพื่อนำไปสนับสนุนเป็นค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้องหมาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.นรินทร์ พรินทรากุล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนชมรมคนรักสุนัขคณะวิทย์ มช. เป็นตัวแทนรับมอบ และรองคณบดีฝ่ายบริหารร่วมเป็นสักขีพยาน  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ กองทุนคนรักสุนัข คณะวิทยาศาสตร์ มช. ดำเนินการร่วมกันโดยคณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มคณาจารย์ และนักศึกษา ภายใต้ชมรมคนรักสุนัขคณะวิทย์ มช. ชมรมก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลน้องหมาของคณะวิทยาศาสตร์ มช. ในด้านต่างๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร การฝึกให้เชื่อง ทำหมัน หาบ้าน (กรณีเป็นน้องหมาเกิดใหม่จากแม่ที่ทำหมันไม่ทัน) รักษาพยาบาล ช่วยกันควบคุมจำนวนประชากรของน้องหมาให้คงที่ ไม่เพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหา ระดมทุนเพื่อช่วยค่ารักษาพยาบาล และที่สำคัญที่สุดคือ “การหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคเงิน สามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินผ่านบัญชี ชื่อบัญชี : กองทุนคนรักสุนัข คณะวิทยาศาสตร์ มช.

*หากโอนผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือ อาจขึ้นชื่อบัญชี "FUND SCIENCE"
เลขที่บัญชี : 667-417630-2 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

 

สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมชมรม ติดต่อได้ที่ "หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์" ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์
https://www.facebook.com/SciCMUDoglovers

 


วันที่ : 14 มิ.ย. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว