การประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
การประชุมเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

         ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้คณาจารย์สามารถขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้มากขึ้น และสามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการในระดับสากล โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมพร จันทระ หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บรรยายภาพรวมและสถานภาพงานวิจัยของศูนย์ฯ  นอกจากนี้ภายในงานยังมีการนำเสนอข้อมูลแหล่งทุน ตลอดจนการระดมความคิดเห็นเพื่อสร้างผลงานวิจัยให้เพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ เชียงใหม่  


วันที่ : 13 มิ.ย. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว