ขอเชิญชวนชาววิทยาศาสตร์ มช. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง
ขอเชิญชวนชาววิทยาศาสตร์ มช. ร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่เมือง

27 เมษายน 2561 

พิธีดำหัวคณบดีและผู้อาวุโสคณะวิทยาศาสตร์ 
และร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส มช.
 
10.00 น. ตั้งขบวนพร้อมกัน ณ ป้ายภาควิชาฟิสิกส์ฯ
10.30 น. เคลื่อนขบวนจากภาควิชาฟิสิกส์ฯ มายังบริเวณพิธี โถงชั้น 1 อาคาร 40 ปีฯ              
- ชมการแสดง
- คณบดีกล่าวความเป็นมาของพิธีดำหัวผู้อาวุโส
- เริ่มพิธีดำหัว กล่าวคำขอขมา  โดย
ผู้แทนบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  
ผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ผู้แทนมอบเครื่องครัวดำหัวแด่คณบดีและผู้อาวุโส
ผู้แทนผู้อาวุโสกล่าวให้พร 
- บุคลากรและนักศึกษาทยอยเข้าดำหัว  
 
12.00 น. เสร็จพิธีดำหัว  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
13.00 น. บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงาน
ขอความร่วมมือผู้หญิงนุ่งผ้าถุง เพื่อร่วมกันอนุรักษ์
วัฒนธรรมการแต่งกายตามประเพณีล้านนา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
งานบริหารทั่วไป โทร. 43309
 


วันที่ : 15 มี.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว