ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

          ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จำนวน 41 คน เข้าศึกษาดูงานโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวม 7 โรงงาน ระหว่างวันที่ 18-23 ธันวาคม 2560 เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและเตรียมความพร้อมในการทำงานแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา 

 


วันที่ : 10 ม.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว