รายชื่อผู้แทนกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร มช. ประจำปีงบประมาณ 2561
รายชื่อผู้แทนกีฬาคณะวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร มช. ประจำปีงบประมาณ 2561

รายชื่อผู้แทนกีฬาคณะวิทยาศาสตร์
ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร มช. ประจำปีงบประมาณ 2561
พฤศจิกายน 2560 - กุมภาพันธ์ 2560

(ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประภทต่างๆ ติดต่อได้ที่ผู้แทนกีฬา
หรือสอบถามได้ที่ หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ โทร 41990)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง    กรรมการและผู้แทนกีฬากอล์ฟ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  ลิ้มตระกูล       กรรมการและผู้แทนกีฬาเทนนิส
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ  บุญเชียง       กรรมการผู้แทนกีฬาเทเบิลเทนนิส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์    เทียมสอน        กรรมการและผู้แทนกีฬาแบดมินตัน
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐปนีย์  สารครศรี      กรรมการและผู้แทนกีฬาว่ายน้ำ
อาจารย์ ดร.สุเมธ  สกุลเสริมสุข         กรรมการและผู้แทนกีฬาบาสเกตบอล
นางประดับพร  แจ่มประวิทย์      กรรมการและผู้แทนกีฬาโบว์ลิ่ง แอโรบิก                                                                           
นายสมบัติ  ใจคำ         กรรมการและผู้แทนกีฬาเปตอง    
นายวรเศรษฐ์  สุวรรณมณีโชค      กรรมการและผู้แทนกีฬาหมากกระดาน 
นายสุพจน์  อังกาบสุวรรณ         กรรมการและผู้แทนกีฬาตกปลา 
นายนพรัตน์  มูลศรี       กรรมการและผู้แทนกีฬาสนุกเกอร์ - บิลเลียด                                                                     
นางอรทัย  อินต๊ะใจ          กรรมการและผู้แทนกีฬาวอลเล่ย์บอล 
นางดุจเดือน  แสงบุญ          กรรมการและผู้แทนกรีฑา 
นายอภิโรจน์  เหล็กยอง            กรรมการและผู้แทนกีฬาจักรยาน

กำหนดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ คลิก http://www.cmuc.cmu.ac.th/sportday.htm 


วันที่ : 10 พ.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว