คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชา Strong Academy ที่มาเยี่ยมชมคณะฯ
คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนกวดวิชา Strong Academy ที่มาเยี่ยมชมคณะฯ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.ภควรรณ พวงสมบัติ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  กล่าวต้อนรับและบรรยายแนะนำภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนระดับ ม.ปลาย จากโรงเรียนกวดวิชา Strong Academy ที่มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

 

 


วันที่ : 11 ต.ค. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว