ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
จำนวน 3 ราย ดังนี้

อ.ดร.สุวิชา วรรณวิเชียร
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2559
 
อ.ดร.เขม จิรภัทรพิมล
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
 
อ.ดร.ยุพา ทาโสด
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาธรณีวิทยา
ตั้งแต่วันที่  16 มีนาคม 2559 


วันที่ : 11 ก.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว