การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

        รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการได้เข้าตรวจประเมินมาตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560


วันที่ : 10 ส.ค. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว