ภาควิชาสถิติจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสาร
ภาควิชาสถิติจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสาร

ภาควิชาสถิติจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสาร
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-13.00 น.
ณ ห้อง STB207 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ : 08 ส.ค. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว