พิธีเปิดห้องเชียร์ ประจำปี 2560
พิธีเปิดห้องเชียร์ ประจำปี 2560

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์ นันทิยา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเชียร์และมอบสมุดเชียร์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์พิษณุ เจียวคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเชียร์ และอาจารย์ ดร.เป็นหญิง โรจนกุล อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ในการฝึกฝนร้องเพลงเชียร์ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 


วันที่ : 07 ส.ค. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว