คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) เข้าให้กำลังใจคณบดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) เข้าให้กำลังใจคณบดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

คณะกรรมการชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ (ชกว.) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมฯ  พร้อมด้วคณาจารย์และบุคลากรอาวุโส เข้าให้กำลังใจ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีใหม่ เป็นวาระแรก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณรับรอง ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์


วันที่ : 17 ก.ค. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว