เรื่องลิฟต์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เราจะใช้ลิฟต์อย่างไรให้ถูกวิธีและปลอดภัย??
เรื่องลิฟต์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เราจะใช้ลิฟต์อย่างไรให้ถูกวิธีและปลอดภัย??

 

คณะวิทยาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม
เรื่อง การใช้ลิฟต์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย  บรรยาย โดย วิทยากรจาก บริษัท โคเน่ จำกัด
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช. 

 
                                      
 


วันที่ : 19 มิ.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว