การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2560

        ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรฝ่ายสนับสนุนภาควิชาชีววิทยา ประจำปี 2560 เรื่อง “แลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ในงาน เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ภาควิชาชีววิทยา และเมาท์เท่นโฟล์ท  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล ผลารักษ์ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาและเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องราวของ Thailand 4.0 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้จากงานในหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน และนำแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป   

 

 


 


วันที่ : 14 มิ.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว