ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐

คณะวิทยาศาสตร์ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ 
ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร ตำบลสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๙ น.


กำหนดการ
เวลา ๐๙.๓๐ น. ขึ้นรถพร้อมกันหน้าอาคาร ๔๐ ปีฯ 
                        (หรือสามารถขับรถไปด้วยตนเอง)
เวลา ๐๙.๔๕ น. เดินทางถึงวัดป่าแดงมหาวิหาร
เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีถวายผ้่าอาบน้ำฝน ถวายเทียนพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
                        เสร็จพิธี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางไปทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์
เวลา ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับคณะวิทยาศาสตร์

สอบถามรายละเอียดการร่วมทำบุญ และแจ้งความประสงค์ร่วมเดินทาง
ได้ที่งานบริหารทั่วไป  โทร. ๔๓๓๐๙, ๔๓๓๒๓


วันที่ : 14 มิ.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว