รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์"

 คณะวิทยาศาสตร์  มช.  เปิดรับสมัครบุคคคลผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท  และเป็นข้าราชการ  หรือพนักงานมหาวิทยาลัย  เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์"  ดังรายละเอียดในประกาศรับสมัครดังที่แนบมา  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  31  มกราคม  2561  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณพัฒนพงค์  กันเชียง  โทรศัพท์  053943310  

 เอกสาร Download

เอกสาร (รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์")


วันที่ : 05 ม.ค. 2561ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว